Workshop forebyggende og beredskapsanalyse

I forslag til ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ønsker DSB at brannvesen skal gjennomføre en forebyggende og beredskapsanalyse.

Dette er et nytt krav for brannvesenene og kan derfor være utfordrende å gjennomføre for et brannvesen som kanskje ikke har nok kunnskap eller kompetanse for å gjennomføre en slik analyse.

Gjennom denne workshopen vil deltagere få grunnleggende kunnskap i hvordan en analyse kan bli gjennomført, av to studenter som har utarbeidet en egenutviklet veiledning.