Vårt konsept

Bilde1

Vi har gleden av å invitere til tidenes Brann- og Redningsmesse i Gjøvik Olympiske Fjellhall, verdens største publikumshall i fjell. Med disse fasiliteter og rammer, blir det en fantastisk plattform for utstillere og publikum.

  • Isflaten på 1800 m2, gir rom for utstilling av brannbiler og andre plasskrevende utstillere.
  • Arealet rundt isflaten (vrimle), gir plass til ca. 70 utstillere, med en stand størrelse på 2 x 6 m.
  • Vi har flere klatrevegger disponible for de som vil vise utstyr for høyde redning, fallsikring osv.
  • Vi har svømmehall med tilhørende areal, ideelt for firmaer som ønsker å vise utstyr for vann redning, overflateredning og dykking.
  • Vi har mørke tuneller for demonstrasjon av lysutstyr osv.

Vi vil gi alle utstillere en optimal tilpasset stand, og vil være rause med plassen.