Fagprogram/workshop

Bilde1

Mye av fagprogrammet skal foregå som workshops (praktiske demonstrasjoner) parallelt med vårt offisielle program, vil det foregå workshops og miniseminarer på ulike plasser i fjellhallen.

Dette gir en mulighet til at alle deltakere på Generalforsamlingen kan velge aktiviteter innenfor eget interessefelt.

Våre utstillingsfasiliteter gir unike muligheter, som vi ikke har sett tidligere; som svømmehall, klatrevegg, et stort innendørs areal som tillater alle kan være innendørs, og vi unngår å være avhengig av vær og vind.

Fagprogram

Fredag 24.mai

Tid

Tema

07.00 – 09.00
Frokost for de som har overnattet fra torsdag
09.30 – 10.00
Åpning – Velkommen til Gjøvik/Oppland ved ordfører Bjørn Iddberg og brannsjef Jan Tore Karlsen
10.00 – 10. 15
Innledning til fagseminaret ved leder NBLF Nils Erik Haagenrud og leder OBL Laila Lien Østgård
10.15 – 10.45
DSB ved seksjonssjef brann og redning Dag Rune Omland
1045 – 11.30
Besøke fagmesse workshop     (NSO v direktør Gilje på hovedscene)
11.30 – 12.00
Forebyggende og beredskapsanalyser ved Mari Aarland og Mariell Berg
12.00 – 13.00
Lunsj – Besøke fagmesse workshop
13.00 – 13.30
Digitale øvelsesprodukter ved Rosendahl as ved Gisle Tvedt
13.30 – 15.00
Besøke fagmesse workshop
15.00 – 15.30
Ren brannstasjon, Brannmenn Mot kreft ved Terje Sørensen
15.30 – 18.00
Besøke fagmesse workshop
18.00
Fagmesse workshop stenger
18.00 – 19.30
Egentid/Forberedelser til kvelden
19.30 – 21.30
Middag/Grillbuffe’ på Strand Hotell
21.30
Mingling på Hotellene

Lørdag 25.mai

Tid

Tema

07.00 – 09.00
Frokost på hotellet
09.00 – 09.30
Helhetlig plan for livreddende beredskap – LEAN evakuering ved LESS AS
09.30 – 10.30
Besøke fagmesse workshop    (NOKOS Hjertestarterregisteret hovedsene)
10.30 – 11.15
CIM  Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap ved Lars Ottemo Gärtner
11.15 – 12.00
Besøke fagmesse workshop     (finale QCPR race på hovedscene) 
12.00 – 13.00
Lunsj Besøke fagmesse workshop.  (Årsmøte Oppland brannbefalslag VIP 2 )
14.00 – 16.00
Generalforsamling 2019
14.00 – 19.00
Nedrigging av fagmesse
19.00 – 24.00
Festmiddag m/underholdning i Fjellhaven

Søndag 26.mai

Tid

Tema

09.00 – 12.00
Frokost på hotellet og hjemreise

Workshops

Klikk på ikon for tid og sted

Her kommer det stadig oppdateringer…… følg med…..

Fallsikring

MSA / ZOT AS Stand nr: 1 isflate

Fallsikring

Marine Safety Stand nr: 5 isflate

Gassmåling

MSA / ZOT AS Stand nr: 1 isflate

Gassfyrte treningsløsninger – ren brannmann

USAR Rosendahl AS

Rosendahl AS Stand nr 7 isflate BAS Maskinutleie USAR Container

Hypotermiforebygging

LESS AS Stand nr 7 isflate

NAKOS Hjertestarterregisteret

NOKOS Hjertestarterregisteret Hovedsene lørdag 0945 - 1030

Flexifire

FLEXITE!FIRE ER ET VERKTØY FOR Å HOLDE OVERSIKT OVER KOMPETANSE, UTSTYR, AVVIK OG ØVELSER

Stryker

Lucas – Mekanisk Brystkompresjon
LEAN evakuering

LEAN evakuering

Helhetlig plan for livreddende beredskap

Høyderedning

Aak safety Stand nr: klatrevegg

CBRN LESS AS

LESS AS Stand nr 7 isflate

Forbyggende og beredskapsanalyse

Hovedscene fredag 1130 - 1200 VIP 1 fredag 1300 - 1400 VIP 1 lørdag 1000 - 1100 og 1100 - 1200
QCPR race

QCPR race

LAERDAL MEDICAL Stand nr: 38 Finale hovedscene lørdag kl 12

Opplæring UMS

UMS AS løsninger for kommunikasjon med innbyggere. VIP 2

Livredning i vann

SRP/Røde kors/Catch112 Demo av vannledningsdukke med HLR i basseng

Wenaas112 / NightStick

Salgssjef for Europa er Andy O`Connor, som vil holde et lysende foredrag

Landax

Landax AS Presentasjon av Landax som fagsystem for brann og redning VIP 3

Informasjon fra NSO

Informasjon fra NSO ved Direktør Gilje fredag Kl 1045 – 11.30 på hovedsene

Miljø

AllMaritim stand 14 blå sone Håndtere akutt forurensning

Ren brannstasjon

ZOT AS og Lejon kemi AB Renhold av røykdykkerutstyr og brannmateriell

Overflateredning

Hode Over Vann Demo av Oceanid RDC – Redningsbåt i svømmehall

ROV

Dacon AS Svømmebaseng

Dykkerutstyr

SafeNor Svømmebaseng
Skjermbilde 2019 05 17 kl. 12.41.16
Skjermbilde 2019 05 23 kl. 13.01.19
Skjermbilde 2019 05 23 kl. 13.01.43